grafisch ontwerp vanbetty

Grafische vormgeving

De term vormgeving wordt in het dagelijks leven meer gebruikt dan ontwerp, terwijl de twee toch echt van elkaar verschillen. Wikipedia omschrijft grafische vormgeving als:

"het visueel vormgeven van ideeën in verschillende media, met als doel om mensen iets mee te delen. Dit vereist de inzet van zowel artistieke als technische vaardigheden. Bij grafische vormgeving wordt zowel visuele expressie als creativiteit nagestreefd in de presentatie van tekst en afbeeldingen."

Grafisch ontwerp houdt in dat het ontwikkelen van de ideeen, zoals hiervoor genoemd, deel uitmaakt van het hele proces. Het is vaak het belangrijkste deel van het proces omdat hieruit een vorm voortvloeid.

Concept

Zonder concept of idee is het moeilijk, zoniet onmogelijk, een geschikte vorm te vinden. Vandaar dat vanBetty zich sterk richt op het idee. Een sterk concept met een krachtige vormgeving zorgt voor goede communicatie.

concept idee